PARAFIA pw. TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ w Mielcu

Bierzmowanie

Działy

Informacje dla kandydatów do bierzmowania

...


...


Przygotowanie i kryteria dopuszczenia do sakramentu bierzmowania

Przygotowanie do bierzmowania

Przygotowanie do bierzmowania realizowane jest w ciągu trzech lat nauki kandydata w gimnazjum i obejmuje formację intelektualną i religijno - moralną.
Formacja intelektualna realizowana podczas katechezy szkolnej trwa trzy lata, egzamin przed bierzmowaniem organizowany jest przed zakończeniem nauki w klasie drugiej. Formacja ta obejmuje treści przewidziane w programie klasy pierwszej i drugiej, oraz materiał zawarty w katechizmie bierzmowanych.
W szkole i w parafii podejmuje się formację religijno – moralną uczniów i wprowadza się ich w działania apostolskie. Przygotowanie to realizuje się w ciągu trzech lat nauki religii w gimnazjum oraz w czasie spotkań grupowych organizowanych w parafii zamieszkania kandydata.

Kryteria dopuszczenia do bierzmowania

Bierzmowanie jest sakramentem wiary, stąd wiara kandydata jest podstawowym kryterium dopuszczenia do bierzmowania. Wiara ta wyraża się:

  • w deklaracji przyjęcia sakramentu (deklarację składa się w klasie I na wrześniowym nabożeństwie)
  • w systematycznym uczestnictwie w lekcjach religii w szkole i spotkaniach formacyjnych przy parafii zamieszkania,
  • w spełnianiu wyznaczonych praktyk religijnych,
  • w przystępowaniu z okazji pierwszych piątków miesiąca do sakramentu pokuty,
  • w udziale w rekolekcjach lub dniu skupienia,
  • w uczestnictwie w nowennie przed bierzmowaniem,
  • w nienagannej postawie religijno – moralnej,
  • w pozytywnie zdanym egzaminie.

Zaleca się, aby Księża Proboszczowie i Katecheci z pasterską miłością zaangażowali się w dzieło przygotowania młodych do sakramentu bierzmowania i w to przygotowanie włączyli rodziców kandydatów. Cała zaś wspólnota parafialna niech otoczy modlitewną troską dzieło przygotowania do bierzmowania.

Wiesław Lechowicz
Wikariusz Generalny
Tarnów, 01.09.2010 r.