PARAFIA pw. TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ w Mielcu

Bierzmowanie

Działy

Informacje dla kandydatów do bierzmowania

Celebracje dla kandydatów do bierzmowania z klas ósmych Szkoły Podstawowej i klas trzecich Gimnazjum odbywają się w pierwsze czwartki miesiąca, natomiast spotkania formacyjne odbywają się według ustalonego porządku. 

***


Spotkania formacyjne dla kandydatów do bierzmowania:

28.01.2019 (poniedziałek)

godz. 17.00

SP 13

kl. 3a (Gimn.)

kl. 3b (Gimn.)

29.01.2019 (wtorek)

godz. 16.00

SP 13

kl. 3c (Gimn.)

kl. 3d (Gimn.)

godz. 17.00

SP 11

kl. 8b

kl. 8d

30.01.2019 (środa)

 

godz. 16.00

SP 13

kl. 3e (Gimn.)

kl. 8

godz. 17.00

SP 11

kl. 8a

kl. 8c

Uwaga!

Kandydatów z innych szkół zapraszamy na spotkanie we wtorek lub środę na godz. 17.00. Spotkania odbywają się w sali duszpasterskiej

***


PRZYGOTOWANIE I KRYTERIA DOPUSZCZENIA DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA OBOWIĄZUJĄCE W DIECEZJI TARNOWSKIEJ

I. Przygotowanie do bierzmowania

Przygotowanie do przyjęcia sakramentu bierzmowania przebiega według wskazań i zasad Diecezjalnego Programu „W oczekiwaniu na Ducha Świętego”, który został przygotowany przez Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Tarnowie i jest programem obowiązującym na terenie diecezji tarnowskiej ad experimentum w roku szkolnym 2018/2019 (Nasz znak: OF.I-3.3/1/18). Rozpoczyna się ono w siódmej klasie szkoły podstawowej i jest zwieńczone przyjęciem sakramentu bierzmowania przez uczniów w klasie ósmej. Dopuszcza się również przygotowanie do bierzmowania poprzez udział kandydatów w programie formacyjnym „Młodzi na progu”, który jest programem alternatywnym do programu „W oczekiwaniu na Ducha Świętego”.

W klasie siódmej szkoły podstawowej należy przygotować uczniów do egzaminu z wiedzy religijnej. Egzamin ten jest składany przed dekanalnym lub diecezjalnym wizytatorem nauki religii w obecności swojego katechety, rodziców i księdza proboszcza. Za przygotowanie uczniów do egzaminu odpowiada katecheta uczący kandydatów do bierzmowania w szkole. Podstawą wiedzy religijnej jest nowy „Katechizm bierzmowanych” wydany przez Wydawnictwo „Biblos” (2018). Ponadto uczniowie uczestniczą w swoich parafiach w pierwszych piątkach miesiąca.

W klasie ósmej kandydaci do bierzmowania uczestniczą w szkole w cyklu siedmiu katechez okolicznościowych, natomiast w parafii biorą udział w cyklu siedmiu celebracji liturgicznych oraz – bezpośrednio przed przyjęciem sakramentu bierzmowania – w Triduum. Po przyjęciu sakramentu bierzmowania zarówno bierzmowani, jak i ich rodzice, duszpasterze, katecheci i nauczyciele są zaproszeni do udziału w Diecezjalnym Dziękczynieniu za przyjęty sakrament przy ołtarzu papieskim w Starym Sączu.

Klasa trzecia gimnazjum przygotowywana jest wg programu przewidzianego dla klasy ósmej szkoły podstawowej.

Zaleca się podkreślenie ścisłego związku pomiędzy chrztem świętym a bierzmowaniem poprzez zachowanie imienia chrzcielnego jako imienia z bierzmowania. Uzasadnieniem zmiany imienia z chrztu świętego na inne jest przede wszystkim brak związku tego imienia z chrześcijańskim patronem. Kryterium wyboru imienia nie może być jego atrakcyjność, lecz świadectwo życia oraz wartości, które propagowali wybrani święci lub błogosławieni. Kandydaci powinni dobrze zapoznać się z życiorysem swojego patrona oraz zatwierdzić swój wybór u katechety szkolnego.

Zaleca się również, aby świadkiem bierzmowania był ktoś z rodziców chrzestnych, przy czym powinny to być osoby w dalszym ciągu wierzące i praktykujące. Świadkiem może być osoba, która ukończyła 16. rok życia, jest katolikiem wierzącym i praktykującym oraz przyjęła sakramenty inicjacji chrześcijańskiej. Świadek, który nie jest znany proboszczowi kandydata do bierzmowania jest zobligowany do dostarczenia stosownego zaświadczenia z parafii, z której pochodzi.

II. Kryteria dopuszczenia do bierzmowania
Bierzmowanie jest sakramentem wiary, stąd wiara kandydata jest podstawowym kryterium dopuszczenia do bierzmowania. Wiara ta wyraża się:
- w świadomej deklaracji przyjęcia sakramentu;
- w systematycznym i przykładnym uczestnictwie w lekcjach religii w szkole, katechezach okolicznościowych i celebracjach przy parafii;
- w spełnianiu praktyk religijnych (m.in. uczestnictwo w niedzielnej i świątecznej Mszy świętej, przystępowanie z okazji pierwszych piątków miesiąca do sakramentu pokuty i pojednania oraz przyjmowanie w tym dniu Komunii świętej);
- w uczestnictwie w „Triduum” przed bierzmowaniem;
- w nienagannej postawie religijno-moralnej;
- w pozytywnie zdanym egzaminie.

Zaleca się, aby Księża Proboszczowie i Katecheci z pasterska miłością zaangażowali się w dzieło przygotowania młodych do sakramentu bierzmowania i w to przygotowanie włączyli rodziców, cała zaś wspólnota parafialna niech otoczy ich modlitewną troską.

 

Bp Stanisław Salaterski
 Wikariusz Generalny

(Tarnów, 1 września 2018 roku)